obec Prysk

Historie obce

První písemná zmínka o Prysku je dochována v městské knize v České Kamenici, v níž se uvádí v r. 1382 jméno obce Preisschaw, 1395 Prescha, 1409 Pryska, 1451 Preißke. Ve zdejších farních knihách (od r. 1580) se jmenuje obec Preschka, teprve v r. 1682 najdeme jméno Preschkau. V knize o dějinách České Kamenice objasňuje prof. Linke vznik názvu opět takto: "Presch" znamená v německém dialektu zlý a "Au" jsou louky, což vysvětluje tím, že krajina je močálovitá, čili protiklad k slovu "Schönau" ("schön" znamená pěkný, krásný). Je možné, že Prysk byl založen slovanskými kmeny, které v době války mezi německým císařem Jindřichem II. a polským králem Boleslavem (mír uzavřený v Budišíně r. 1018), hledaly útočiště v této krajině. Ta se údajně nazývala Prešk nebo Prejs. Název tedy dokládá slovanské osídlení. Bývalí němečtí obyvatelé Prysku tvrdili, že pojmenování obce je odvozeno od slova "preschen", což znamená honit, z toho lze usuzovat, že zde byly již v dávných dobách provozovány honitby.

Dnes již bezpečně víme, že ona první zmínka o Prysku z roku 1382, je vlastně zmínka o západnějším Dolním Prysku. Východnější Horní Prysk je zmiňován až o 133 let později - roku 1515.

Jiný výklad o původu jména obce Prysk tvrdí, že jméno obce je odvozeno od starého označení pramene - pryska (prýskající, či tryskající voda). Můžeme spekulovat i o tom, že jméno obce je keltského původu, neboť keltský výraz "iska" (Šiška V.: Keltské horoskopy, str. 157) znamená pramen. Je zvláštní, že oba názvy označují totéž a zároveň mají i stejný základ slova...

Zpracoval: Martin Krška, Dis.

  • Čeština
  • Polski

Turistické informace

Turistické informace

Vodohospodářská činnost

Digitální povodňový plán

ZŠ a MŠ Prysk

ZŠ a MŠ Prysk

Svěcení kostela sv. Petra a Pavla v Horním Prysku

Pryskoviny

Pryskoviny 2/2017

GDPR

Informace ke GDPR

Vesnice roku 2016

FOFR CUP

Kde nás najdete