obec Prysk

Komunitní projednávání Strategie pro území působnosti MAS Šluknovsko

Místní akční skupina Šluknovsko

zve všechny občany, fyzické osoby, právnické osoby a neziskové organizace, kterým není lhostejné směřování regionu působnosti Místní akční skupiny po roce 2013

na

Komunitní projednání Strategie pro území působnosti MAS Šluknovsko
(region Novoborsko)

28.3.2013 od 16:00 hodin
v zasedací místnosti zastupitelstva Města Kamenický Šenov

Očkování psů a koček proti vzteklině

Vážení spoluobčané,

každoroční očkování proti vzteklině proběhne dne 22.4.2013 na obvyklých místech a v těchto časech:

 • Horní Prysk – otočka: od 16:40 hod. do 17:00 hod.
 • Dolní Prysk – potraviny: od 17:20 hod. do 17:40 hod.
 • Vesnička – Triana: od 17:45 hod. do 18:00 hod.

Očkování provádí MVDr. Mohyla. Cena za jednu vakcínu činí 130,- Kč.

Jarní sběrový den odpadu

Obec Prysk ve spolupráci s firmou AVE odpadové hospodářství připravila opět možnost odevzdat zdarma velkoobjemový a nebezpečný odpad.

Do kontejneru je možné odkládat:

 • pneumatiky
 • objemný odpad (nábytek)
 • zářivky
 • vyřazené léky
 • nádoby znečištěné škodlivinami
 • lednice, televizory
 • rozbité nářadí, lino
 • suché baterie
 • olejové filtry
 • počítače, ...

Kontejner bude opět přistaven u budovy OÚ.

Přijďte a pomozte nám zlepšit i Vy životní prostředí v naší obci a okolí.

datum: 
11. Květen 2013 - 9:00 - 12:00

Sběrový den odpadu - jaro 2013

Vážení spoluobčané,

i letos jsme pro Vás ve spolupráci s firmou AVE odpadové hospodářství připravili možnost odevzdat zdarma velkoobjemový a nebezpečný odpad.

Sběrový den se uskuteční dne 11.5.2013 a kontejner bude opět přistaven u budovy OÚ v době od 9:00 do 12:00 hodin.

Do kontejneru je možné bezplatně odkládat:

 • pneumatiky
 • objemný odpad (nábytek)
 • zářivky
 • vyřazené léky
 • nádoby znečištěné škodlivinami
 • lednice, televizory
 • rozbité nářadí, lino
 • suché baterie

Pozvánka na veřejné zasedání

Vážení spoluobčané,
dovolujeme si Vás pozvat na

Zasedání zastupitelstva obce Prysk, které se uskuteční v zasedací místnosti OÚ s následujícím programem:
 1. Účetní závěrka ZŠ a MŠ Prysk k 31.12.2012
 2. Účetní závěrka ZŠ a MŠ Prysk k 31.12.2012
 3. Žádosti o finanční dary
 4. Rozpočtová změna I/2013
 5. Zápis do kroniky obce
 6. Pronájem kiosku
 7. Pozemky
 8. Různé

Těšíme se na Vaši účast!

datum: 
13. Březen 2013 - 17:00

Výběrové řízení na pracovní pozici - vodohospodář obce

Starosta obce Prysk vyhlásil výběrové řízení na pracovní pozici Vodohospodář obce Prysk.

Pro případné zájemce o tuto pozici, sdělujeme že, tato pozice představuje zejména fyzické práce v podobě přípravy výkopů pro osazení přípojek, opravy a instalace vodovodních přípojek, instalaci a opravy vodoměrů, provádění fyzických odečtů stavu vodoměrů a řešení oprav vodovodního řadu, provádění odkalování apod. Nejedná se tedy o práci úřednickou, nýbrž technicko-provozní!

Předprodej vstupenek - Blue Effect

Všem zájemcům o koncert skupiny Blue Effect sdělujeme,

že dnešním dnem (14.2.2013) byl zahájen fyzický předprodej vstupenek na koncert, který se uskuteční dne 1.3.2013 ve 20:30 hod.

Vstupenky je možné si rovněž zarezervovat, avšak zamluvené vstupenky bude nutné si vyzvednout nejpozději do 26.2.2013. Po tomto datu rezervace skončí a vstupenky budou nabídnuty náhradníkům či do volného prodeje za plnou cenu.

Prodej vstupenek bude probíhat v kanceláři OÚ Prysk vždy v úředních dnech a hodinách. Jiný termín a čas je možné domluvit telefonicky.

Odstávka vody ve večerních hodinách - Horní Prysk

Vážení spoluobčané,

dne 4.2.2013 bude odstavena dodávka vody z důvodu provádění odkalovacích prací v těchto lokalitách a časech:

kde: Horní Prysk
od: 22:00 hod.
do: 24:00 hod.

Děkujeme za pochopení.

Výsledky II. kola volby prezidenta ČR v obci Prysk

Podrobné výsledky prezidentských voleb v obci Prysk jsou k dispozici zde

Vítání občánků

I letos přivítáme nově narozené občánky Prysku.
Vítání občánků proběhne v zasedací místnosti OÚ Prysk.

datum: 
20. Duben 2013 - 10:00
 • Čeština
 • Polski

Turistické informace

Turistické informace

Vodohospodářská činnost

Digitální povodňový plán

ZŠ a MŠ Prysk

ZŠ a MŠ Prysk

Svěcení kostela sv. Petra a Pavla v Horním Prysku

Pryskoviny

Pryskoviny 2/2017

GDPR

Informace ke GDPR

Vesnice roku 2016

FOFR CUP

Kde nás najdete