obec Prysk

Preškavská rozhoďdržka počtvrté

V sobotu 20.března proběhl již IV.ročník Preškavské rozhoďdržky.
Pořadatelé - Obec Prysk a BIKEBASE CZ připravily pro všechny zúčastněné perfektní zázemí a na těžké, zmrzlé a hodně zasněžené trati se v sobotním odpoledni představila téměř třicítka "závodníků".

Vzhledem k extrémním podmínkách panujícím na severním svahu Lipového vrchu přistoupili nakonec pořadatelé k nejjednodušší variantě trati. Jasně vyznačený byl pouze start a cíl a trasu si každý z jezdců mohl volit podle svého uvážení.

Jak pomohla EU a ESF naší obci

V rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, který je financován z Evropského sociálního fondu (ESF) a státního rozpočtu ČR, jsou vytvářena pracovní místa veřejně prospěšných prací v rámci projektu Veřejně prospěšné práce.

V obci Prysk bylo v rámci tohoto programu podpořeno 1 pracovní místo na VPP.

Vzteklina - očkování psů a koček

Více informací získáte zde.

datum: 
28. Duben 2010 - 16:40 - 17:45

Sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu

Vážení spoluobčané,

dne 8.5.2010 v době od 9:00 do 12:00 hodin proběhne sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu.

Sběrné místo:
budova Obecního úřadu Prysk

Mezi nebezpečné odpady patří:

 • staré barvy, léky, vyřazené zářivky, výbojky, chemikálie,
 • všechny druhy baterií, upotřebené oleje a mazadla, olejové filtry, zaolejované předměty,
 • vyřazené lednice, vyřazené televizory, pneu.

Akce se netýká právnických osob a podnikatelů, kteří provozují výdělečnou činnost.

Očkování psů a koček proti vzteklině

Vážení spoluobčané,

každoroční očkování psů a koček proti vzteklině proběhne 28.4.2010 na níže uvedených místech a časech:

 • Horní Prysk – otočka:
  16:40 hod. – 17:00 hod.
 • Dolní Prysk – potraviny:
  17:05 hod. – 17:25 hod.
 • Vesnička – Triana:
  17:30 hod. – 17:45 hod.

Očkování provádí MVDr. Mohyla.
Cena za jednu vakcínu činí 120,- Kč.

Sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu

Akce se netýká právnických osob a podnikatelů, kteří provozují výdělečnou činnost.

Více informací získáte zde.

datum: 
8. Květen 2010 - 9:00 - 12:00

Informace k vyúčtování vodného

Vážení spoluobčané,

vzhledem k nepříznivému počasí není možno provést skutečné odečty stavu vodoměrů jednotlivých odběratelů vody zásobovaných z vodovodu v majetku obce Prysk ke dni 31.3.2010, kdy bude provedeno roční zúčtování.

Z tohoto důvodu proběhne výjimečně fakturace vodného jednotlivým odběratelům k tomuto datu na základě výpočtu z průměrného odběru vody za poslední tři roky.

Zasedání zastupitelstva

Vážení spoluobčané,

dovolujeme si Vás pozvat na zasedání zastupitelstva obce Prysk, které se uskuteční 10.3.2010 v 17:00 hodin v zasedací místnosti O.Ú. s následujícím programem:

 1. Pozemky – koupě, prodej
 2. Zásady prodeje pozemků ve vlastnictví obce Prysk
 3. Pořádání kulturních akcí
 4. Různé

Těšíme se na Vaši účast !

Pytlový svoz - sdělení

Vážení spoluobčané,

v seznamu svozu odpadů za rok 2010 máte uvedeny termíny, kdy bude prováděn konkrétní svoz. Vaší povinností je připravit si popelnice či pytle na stanovená místa či před dům, aby bylo možné provést svoz.

Jelikož není pevně stanovena hodina, kdy bude svoz přesně proveden, doporučujeme provést tuto přípravu popelnic a pytlů nejpozději den před uvedeným svozem ve večerních hodinách.

Seminář reálné sebeobrany

Vážení spoluobčané,

obec Prysk a horolezecký oddíl SKAL Prysk pro Vás připravily Seminář reálné sebeobrany týkající se především bezpečného nácviku sebeobrany v situacích ohrožujících zdraví či život.

Výuka bude probíhat po dobu pěti týdnů vždy:

v sobotu od 10 do 12 hodin na sále v budově O.Ú. Prysk

v následujících termínech:

13.2., 20.2., 27.2., 6.3. a 13.3.2010

Program semináře:

 • úvod do světa sebeobrany
 • nácvik základních návyků sebeobrany v praxi
 • Čeština
 • Polski

Turistické informace

Turistické informace

Vodohospodářská činnost

Digitální povodňový plán

ZŠ a MŠ Prysk

ZŠ a MŠ Prysk

Svěcení kostela sv. Petra a Pavla v Horním Prysku

Pryskoviny

Pryskoviny 2/2017

GDPR

Informace ke GDPR

Vesnice roku 2016

FOFR CUP

Kde nás najdete