Obecně závazná vyhláška č. 2/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Zdroj: 
obec Prysk

Typ:

Odkaz na soubor (stary web): 
Vyvěšeno v termínech: 
15.12.2016 - 06.01.2017