obec Prysk

Vyvěšeno v termínech Název dokumentu Zdroj Typ
19/09/2012 - 25/10/2012 Oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání Městský úřad Kamenický Šenov Oznámení
06/09/2012 - 19/09/2012 Pozvánka na veřejné zasedání Obec Prysk Oznámení
22/08/2012 - 19/09/2012 Žádosti o pozemky občané Oznámení
17/08/2012 - 30/09/2012 Žádosti o pozemky občané Oznámení
17/08/2012 - 31/10/2012 Jmenování zapisovatele okrskové volební komise Obec Prysk Oznámení
13/08/2012 - 31/10/2012 Informace o počtu volebních okrsků Obec Prysk Oznámení
10/08/2012 - 10/09/2012 Seznam pozemků pro veřejnou nabídku pozemků Pozemkový fond ČR Oznámení
06/08/2012 - 31/10/2012 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise Obec Prysk Oznámení
10/07/2012 - 08/08/2012 Veřejná nabídka budov a staveb Pozemkový fond ČR Oznámení
02/07/2012 - 31/08/2012 Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu - Dolní Prysk Katastrální úřad pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa Oznámení
26/06/2012 - 31/08/2012 Usnesení zastupitelstva č. 15 Obec Prysk Usnesení zastupitelstva
18/06/2012 - 24/07/2012 2. opakovaná dražební vyhláška Okresní soud v České Lípě Oznámení
18/06/2012 - 18/07/2012 Seznam pozemků pro veřejnou nabídku náhradních pozemků pro oprávněné osoby Pozemkový fond ČR Oznámení
08/06/2012 - 16/07/2012 Uzavření pracovišť Odboru dopravy MěÚ Nový Bor Městský úřad Nový Bor Oznámení
04/06/2012 - 30/06/2012 Usnesení zastupitelstva č. 14 Obec Prysk Usnesení zastupitelstva
04/06/2012 - 30/06/2012 Žádosti o pozemky občané Oznámení
04/06/2012 - 20/06/2012 Pozvánka na veřejné zasedání Obec Prysk Oznámení
31/05/2012 - 31/05/2014 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011 Obec Prysk Rozpočet
31/05/2012 - 31/05/2014 Závěrečný účet 2011 Obec Prysk Rozpočet
30/05/2012 - 19/06/2012 Výzva Městský úřad Kamenický Šenov Oznámení
19/05/2012 - 01/06/2012 Závěrečný účet SOČK 2011 Svazek obcí Českokamenicka Rozpočet
18/05/2012 - 28/05/2012 Pozvánka na veřejné zasedání Obec Prysk Oznámení
11/05/2012 - 11/05/2014 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011 Svazek obcí Novoborska Rozpočet
11/05/2012 - 11/05/2014 Závěrečný účet svazku obcí Novoborska 2011 Svazek obcí Novoborska Rozpočet
02/05/2012 - 15/06/2012 Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí Katastrální úřad pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa Oznámení