obec Prysk

Slavnost posvěcení kostela sv. Petra a Pavla v Horním Prysku

S velkou radostí z dokončeného Božího díla a s vděčností všem, kteří jakkoliv pomohli s generální opravou kostela svatých Petra a Pavla v Horním Prysku, oznamujeme, že jeden z nejkrásnějších barokních chrámů Českolipska otevře své brány poutníkům v sobotu dne 21. června 2014.

Co nejsrdečněji Vás zveme na jeho slavnostní požehnání. Tato slavnost bude velkým dnem nejen pro místní farní obec, ale také pro celý region.

Rádi bychom prožili tyto sváteční chvíle spolu s Vámi.

Shrnutí činností za rok 2013

Vážení spoluobčané, rekreanti a návštěvníci,

dovolili jsme si pro Vás připravit krátký seznam všeho, co jsme za rok 2013 v naší krásné a malebné vesničce dokázali vybudovat či obnovit.

Investiční a neinvestiční akce

  1. Dokončení rekonstrukce zázemí kabin v areálu fotbalového hřiště
    Celkové finanční náklady na akci činily 1.112.000,- Kč a na tuto akci obec Prysk získala dotaci z MFČR ve výši 950.000,- Kč ke konci roku 2012 a v roce 2013 dotaci z Libereckého kraje ve výši 40.000,- Kč.
  2. Úpravy prostranství fotbalového hřiště
  • Čeština
  • Polski

Turistické informace

Turistické informace

Digitální povodňový plán

Poświęcenie kościoła święt. Piotr i Paweł w Horní Prysk

GDPR

Informace ke GDPR

FOFR CUP

Gdzie jesteśmy