obec Prysk

Letem až do Kašavy (Pryskoviny 3/2016)

Prysk je nej, Prysk je nej, Prysk je nej ….

Zvoláním z divadelního představení spolku Pryskadlo zahajuji úvodník v předposledním letošním čísle Pryskovin. Spojující linií celého obsahu ani nemůže být nic jiného než náš společný velkolepý úspěch v soutěži obcí a měst Vesnice roku 2016.

Mnohaleté úsilí všech Preškaváků bylo korunováno famózními výsledky a kromě vítězství v krajském kole soutěže a titulu Vesnice roku Libereckého kraje jsme ukořistili i druhé místo v kole celostátním. Těžko si na tomto poli můžeme přát něco více. V obrovské konkurenci skvěle fungujících a také vypadajících měst a obcí v celé ČR jsme byli na bedně a v to by si ještě před pár lety netroufal doufat ani největší optimista. (I když musím přiznat, že já osobně jsem v něco podobného v nejzazším nitru věřil.)

Na všech přípravách, pořádání akcí, rekonstrukci vesnice a dalších dílčích krocích byl nejemotivnějším prvkem a nejpevnějším pilířem jeden zásadní faktor. Tím bezesporu byli všichni ti skvělí a leckdy bezejmenní občané, rekreanti, sympatizanti, příznivci, které můžeme shrnout bez obav pod jedno jméno – Preškaváci. Myslím, že všichni z Vás, kteří jste měli štěstí zažít okamžiky toho společného vzepětí, mi dáte za pravdu. Střípky skládající mozaiku titulu Vesnice roku nejsou jen z oblastí rekonstrukce budov, sportovišť, veřejných prostranství, infrastruktury, údržby zeleně, meziobecní spolupráce, kulturních a společenských prací, ale především z našeho běžného každodenního života v Prysku. Atmosféra, která panovala při přípravách a samotné prezentaci obce myslím nesnese srovnání a vyústila ve fantastické sepětí vás všech. Nejen aktivní pomoc při přípravách, asistence při prezentacích, ale i samotný zájem a „pouhá“ přítomnost na našich akcích byla výrazem podpory a uznání, které nám dělaly a dělají velkou radost.
Ne všichni z vás měli tu možnost zažít opojné okamžiky při předávání cen a ocenění. Prchavé chvíle hrdosti, pýchy na vlastní obec, sounáležitost, kamarádství, přátelství, to vše jsou faktory, které násobily sílu našich společných zážitků a prožitků.

Asi nám všem ještě dnes ani nedochází, co všechno náš úspěch znamená. Prysk se prostě již na mnoho a mnoho let dopředu může pyšnit titulem Vesnice roku Libereckého kraje a druhým místem v ČR, což je fakt, který nám již nikdo nevezme. Každý z potenciálních návštěvníků obce již do budoucna bude očekávat výjimečnou vesnici ve výjimečné krajině s výjimečnými obyvateli. Každý, kdo bude v Libereckém kraji hledat ubytování, či turistické zajímavosti bude již k naší obci logicky přistupovat jako k zajímavému cíli. Tento pozitivní, ale jistě i zavazující fakt zřejmě doceníme až v blízké budoucnosti, ale na pocit hrdosti a zadostiučinění je čas již nyní.

Děkuji Vám všem za to, že jste mi umožnili zažít něco tak neskutečného jako byly naše společné zážitky při dění v obci, společné chvíle při přípravách soutěže, společná radost z výsledků a úspěchů, ale i společné krocení vzepjatých emocí, nálad a pocitů.

Preškaváci moc Vám děkuji!

Váš starosta obce Honza Sviták

ZałącznikWielkość
Pryskoviny 3/2016 ke stažení v elektronické podobě (PDF)8.4 MB
  • Čeština
  • Polski

Turistické informace

Turistické informace

Digitální povodňový plán

Poświęcenie kościoła święt. Piotr i Paweł w Horní Prysk

GDPR

Informace ke GDPR

FOFR CUP

Gdzie jesteśmy