obec Prysk

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Prysk

Vážení spoluobčané,

dovolujeme si Vás pozvat na

Zasedání zastupitelstva obce Prysk,

které se uskuteční ve středu 12.4.2017 od 17:00 hodin v zasedací místnosti kanceláře OÚ Prysk s následujícím programem:

  1. Závěrečný účet, účetní závěrka obce 2016
  2. Účetní závěrka ZŠ a MŠ Prysk 2016
  3. Rozpočtové opatření 1/2017
  4. Výběr dodavatele - demolice budovy školy v přírodě
  5. Vyhlášení výběrového řízení - rekonstrukce požární nádrže
  6. Různé

Těšíme se na Vaši účast!

Ing. Jan Sviták – starosta obce

datum: 
12. Kwiecień 2017 - 17:00
  • Čeština
  • Polski

Turistické informace

Turistické informace

Digitální povodňový plán

Poświęcenie kościoła święt. Piotr i Paweł w Horní Prysk

GDPR

Informace ke GDPR

FOFR CUP

Gdzie jesteśmy