obec Prysk

Zasedání zastupitelstva obce Prysk

Vážení spoluobčané,

dovolujeme si Vás pozvat na

Zasedání zastupitelstva obce Prysk,

které se uskuteční ve středu 20.9.2017 od 17:00 hodin v zasedací místnosti kanceláře OÚ Prysk s následujícím programem:

  1. Rozpočtové opatření 5/2017
  2. Pozemky
  3. Realizace demolice ŠvP
  4. Budování přírodní nádrže
  5. Rekonstrukce požární nádrže
  6. Úpravy veřejného prostranství
  7. Opravy komunikací v obci
  8. Různé

Těšíme se na Vaši účast!

Ing. Jan Sviták – starosta obce

datum: 
20. Wrzesień 2017 - 17:00