obec Prysk

Komise pro sport, sportovní kluby a spolky

Pracovní náplní komise pro sport, sportovní kluby a spolky obce Prysk je:

 1. Spolupráce se sportovními kluby a ostatními spolky, podpora a organizování jejich činnosti.

 2. Podpora a organizace činnosti spolků a oddílů pro práci s mládeží a dětmi.

 3. Zajišťování organizace akcí pořádaných obcí Prysk ve spolupráci s obcí.

 4. Spolu s komisí pro společenský život a školství, spolupracovat se ZŠ a MŠ Prysk při společně pořádaných akcích.

 5. Podílet se na sestavování čtvrtletního kalendáře kulturních, společenských a sportovních akcí ve spolupráci se všemi spolky a sdruženími, které působí v obci Prysk.

 6. Účastnit se kontrol hospodaření klubů a spolků prováděných kontrolním výborem.

 7. Zajišťování organizace akcí pořádaných obcí Prysk.

 8. Ve spolupráci se školskou komisí, spolupracovat se ZŠ a MŠ Prysk při sportovních a společných akcích.

 9. Ve spolupráci s OÚ Prysk zajišťovat distribuci informačních letáků a plakátů.

 10. Ve spolupráci s OÚ Prysk zajišťovat tisk zpráv o akcích v regionálním tisku.

 11. Spolupracovat při tvorbě místního čtvrtletníku Pryskoviny.

Složení komise:

 • předseda komise: Roman Mach
 • členové:
 • Čeština
 • Polski

Turistické informace

Turistické informace

Digitální povodňový plán

Poświęcenie kościoła święt. Piotr i Paweł w Horní Prysk

GDPR

Informace ke GDPR

FOFR CUP

Gdzie jesteśmy