obec Prysk

Komise pro sociální záležitosti obce

Pracovní náplní sociální komise obce Prysk je:

  1. Shromažďovat požadavky občanů v sociální oblasti, zpracovávat je a řešit je ve spolupráci s OÚ Prysk.

  2. Na základě podnětů ze ZŠ a MŠ Prysk řešit případné problémy v sociální oblasti (týrání dětí, zanedbání péče ...).

  3. Spolupracovat s Klubem seniorů.

  4. Evidovat významná životní jubilea občanů obce a zajišťovat věcné dary a blahopřání.

Složení komise:

  • předseda komise: Květuše Kahounová, Dis. Helena Šmídová
  • členové:
  • Čeština
  • Polski

Turistické informace

Turistické informace

Digitální povodňový plán

Poświęcenie kościoła święt. Piotr i Paweł w Horní Prysk

GDPR

Informace ke GDPR

FOFR CUP

Gdzie jesteśmy