obec Prysk

Slavnost posvěcení kostela sv. Petra a Pavla v Horním Prysku

S velkou radostí z dokončeného Božího díla a s vděčností všem, kteří jakkoliv pomohli s generální opravou kostela svatých Petra a Pavla v Horním Prysku, oznamujeme, že jeden z nejkrásnějších barokních chrámů Českolipska otevře své brány poutníkům v sobotu dne 21. června 2014.

Co nejsrdečněji Vás zveme na jeho slavnostní požehnání. Tato slavnost bude velkým dnem nejen pro místní farní obec, ale také pro celý region.

Rádi bychom prožili tyto sváteční chvíle spolu s Vámi.

Těší se na Vás

P. František Segeťa, arciděkan,
Marcel Hrubý, administrátor farnosti
a
Jan Sviták, starosta obce Prysk

  • Čeština
  • Polski

Turistické informace

Turistické informace

Digitální povodňový plán

Poświęcenie kościoła święt. Piotr i Paweł w Horní Prysk

GDPR

Informace ke GDPR

FOFR CUP

Gdzie jesteśmy