Rozpočtové opatření č. 5/2017

Rozpočtová opatření jsou zveřejněna na elektronické úřední desce na webových stránkách obce Prysk v sekci Elektronická úřední deska (Archiv elektronické úřední desky) a Rozpočty obce a rozpočtová opatření.
Rozpočtová opatření v listinné podobě jsou k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu na adrese Dolní Prysk 17, 471 15 Prysk, a to v úředních dnech (pondělí a středa od 14:00 do 17:00 hodin).

Zdroj: 
obec Prysk

Typ:

Odkaz na soubor (stary web): 
Vyvěšeno v termínech: 
27.09.2017 - 30.11.2017