obec Prysk

Shrnutí činností za rok 2013

Vážení spoluobčané, rekreanti a návštěvníci,

dovolili jsme si pro Vás připravit krátký seznam všeho, co jsme za rok 2013 v naší krásné a malebné vesničce dokázali vybudovat či obnovit.

Investiční a neinvestiční akce

 1. Dokončení rekonstrukce zázemí kabin v areálu fotbalového hřiště
  Celkové finanční náklady na akci činily 1.112.000,- Kč a na tuto akci obec Prysk získala dotaci z MFČR ve výši 950.000,- Kč ke konci roku 2012 a v roce 2013 dotaci z Libereckého kraje ve výši 40.000,- Kč.
 2. Úpravy prostranství fotbalového hřiště
 3. Snížení energetické náročnosti budovy OÚ Prysk
  Výběr dodavatele a zahájení rekonstrukce - celkové náklady na akci činily 2.571.311,- Kč. Na tuto akci obec Prysk získala dotaci ze SFŽP ve výši 1.354.558,- Kč.
 4. Kompletní rekonstrukce střechy budovy ZŠ a MŠ Prysk
  Celkové náklady na akci činily 385.765,- Kč, na tuto akci obec Prysk získala dotaci ve výši 192.850,- Kč z Krajského úřadu Libereckého kraje.
 5. Zahájení stavby nového veřejného prostranství u odbočky na Střední vrch
  Vybudování parkovací plochy, veřejné zeleně, místa odpočinku pro občany, informační tabule.
 6. Zahájení stavby nového veřejného prostranství u vodárny v Horním Prysku
  Vybudování parkovací plochy, veřejné zeleně, výchozí místo pro lyžařské trasy, informační tabule, přístřešek.
 7. Rekonstrukce komunikací po povodních
  Rekonstrukce povrchu komunikací v Horním Prysku, celkové náklady na akci činily 832.129,- Kč, z toho získaná dotace byla ve výši 707.000,- Kč z MDČR.
 8. Projekt a výsadba veřejné zeleně v areálu OÚ
  Obnova zeleně po výstavbě zázemí budovy.
 9. Získání techniky na údržbu sportovních tras v rámci Svazku obcí Novoborska
  Obec Prysk získala do užívání čtyřkolku CAN-AM (celková cena 317.262,- Kč), sklápěcí vlek za osobní automobil (celková cena 29.645,- Kč), křovinořez (celková cena 26.900,- Kč), motorovou pilu (celková cena 19.500,- Kč), řezačku na běžecké lyžařské stopy (celková cena 160.325,- Kč), 500 výtisků letních a zimních tras (v hodnotě 13.500,- Kč). Projekt ještě není ukončen a bude vybudován také dřevěný přístřešek na výchozím místě v Horním Prysku (v hodnotě cca 125.000,- Kč).
  Vlastní podíl obce Prysk v kompletním projektu Zažít vrcholy je 12.335,50 Kč z celkových předpokládaných nákladů ve výši 5.607.550,- Kč.
 10. Údržba zeleně v obci Prysk
 11. Spolupráce při kompletní rekonstrukci kostela sv. Petra a Pavla
 12. Dokončení prací na úpravách prostranství za budovou OÚ
  Byly provedeny zemní práce a zpevněny plochy.
 13. Zapojení do projektu v rámci Svazku obcí Novoborska na vybudování varovného protipovodňového systému v obci Prysk
  V rámci projektu dojde ke zřízení veřejného rozhlasu, povodňových hlásičů, digitálního povodňového plánu, … Akce bude představovat výši cca 1.000.000,- Kč. Dotace bude poskytnuta ze SFŽP.
 14. Vlastní protipovodňová opatření a čištění koryta Pryského potoka v Dolním Prysku
  Bylo provedeno navýšení a zpevnění břehů potoka, sázení protierozní zeleně.
 15. Zajištění provozu ZŠ a MŠ Prysk
  ZŠ a MŠ Prysk má v současné době téměř šedesát dětí a došlo k rozšíření ZŠ do 5. postupného ročníku.
 16. Zpracování žádosti a získání potřebné dokumentace k navrácení sochy sv. Jana Nepomuckého do obce Prysk
 17. Zpracování žádosti a vyhlášení veřejné sbírky na zakoupení zvonů do Kostela sv. Petra a Pavla v Horním Prysku
 18. Vybudování oplocení pozemků obce za budovou OÚ, protipovodňová opatření
 19. Vybudování odvodnění u viaduktu ve spolupráci s městem Kamenický Šenov
 20. Oprava můstků v Horním Prysku
 21. Údržba a opravy dešťové kanalizace v obci
 22. Zpracování projektů na úpravy veřejných prostranství v obci
 23. Údržba a obnova vodovodní sítě
  Realizace nových přípojek a opravy vodovodního řadu.
 24. Údržba a úpravy areálu požární nádrže v Horním Prysku
 25. Údržba a úpravy místních komunikací
  Došlo ke zpevňování povrchů asfaltovou drtí.
 26. Lesní hospodářství obce
  Prodej a těžba dřeva, výsadba dřevin dle Lesního hospodářského plánu obce.
 27. Práce na projektu ke zvýšení bezpečnosti na komunikacích v obci Prysk
  Zpracování projektové dokumentace.
 28. Řešení problémů s vysokými stavy vysoké zvěře v obci
  Žádost na odboru životního prostředí v MěÚ Nový Bor.
 29. Řešení situace v areálu papírny APIS a záležitostí spojených s plánovanou výstavbou linky termického rozkladu v areálu papírny

Získané dotace

název akce výše dotace
Snížení energetické náročnosti budovy OÚ Prysk 1.354.558,- Kč
Kompletní rekonstrukce střechy ZŠ a MŠ Prysk 192.850,- Kč
Dokončení rekonstrukce zázemí kabin fotb. hřiště 990.000,- Kč
Rekonstrukce komunikací po povodních 770.000,- Kč
Zažít vrcholy - Svazek obcí Novoborska 719.032,- Kč
Varovný protipovodňový systém - Svazek obcí Novoborska 1.000.000,- Kč
CELKEM 5.026.440,- Kč

Pevně věříme, že stejně jako my, jste na naši obec náležitě pyšní.

 • Čeština
 • Polski

Turistické informace

Turistické informace

Vodohospodářská činnost

Digitální povodňový plán

ZŠ a MŠ Prysk

ZŠ a MŠ Prysk

Svěcení kostela sv. Petra a Pavla v Horním Prysku

Pryskoviny

Pryskoviny 2/2017

GDPR

Informace ke GDPR

Vesnice roku 2016

FOFR CUP

Kde nás najdete