obec Prysk

Vodovodní přípojky a opravy

Vodovodní přípojka

Vodovodní přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od odbočení z vodovodního řadu k vodoměru. Odbočení s uzávěrem (navrtávkou) je součástí vodovodu.
Vlastníkem vodovodní přípojky je majitel pozemku nebo stavby připojené na veřejný vodovod.

Nová přípojka

Postup při zřizování nové přípojky na veřejný vodovodní řad:

  1. Podání žádosti o vodovodní přípojku - ověření možnosti napojení na síť.
  2. Uzavření smlouvy o podmínkách přípravy realizace vodovodní přípojky a objednávka prací.
  3. Realizace stavby
    Samotnou výstavbu přípojky lze objednat u obce Prysk dle podmínek stanovených ve smlouvě o přípravě realizace. V případě, že část stavby provádí jiná stavební firma, je nutný písemný souhlas obce.

Oprava přípojky

Obec Prysk hradí náklady oprav a rekonstrukcí veřejného vodovodu a náklady na opravu těch vodovodních přípojek, které jsou umístěny v pozemcích tvořících veřejné prostranství. Náklady na opravu ostatních přípojek a vnitřních rozvodů hradí majitel připojeného pozemku či objektu. O opravu je možné požádat prostřednitvím objednávky

Zrušení přípojky

Při rušení vodovodní nebo kanalizační přípojky hradí náklady na její odstranění majitel objektu. O odstranění přípojky je nutno informovat obec Prysk prostřednictvím objednávky

Ceny všech prací se řídí platným ceníkem poskytovaných služeb.

Jan Sviták
starosta obce

  • Čeština
  • Polski

Turistické informace

Turistické informace

Vodohospodářská činnost

Digitální povodňový plán

ZŠ a MŠ Prysk

ZŠ a MŠ Prysk

Svěcení kostela sv. Petra a Pavla v Horním Prysku

Pryskoviny

Pryskoviny 2/2017

GDPR

Informace ke GDPR

Vesnice roku 2016

FOFR CUP

Kde nás najdete