Menu

Varovný protipovodňový systém

Varovný protipovodňový systém

Po častých povodních, ať už kvůli přívalovým dešťům, či jarnímu tání přistoupila obec k instalaci varovného systému, hlásiče monitorovací zařízení a webová aplikace pro monitoring slouží i k běžnému informování občanů.

Projekt byl realizován z Operačního programu Životní prostředí z prioritní osy 1.3.1 Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany.

V rámci tohoto projektu byly vybudovány místní informační systémy (rozhlasy), instalována srážkoměrná čidla a hladinoměrné prvky pro kontrolu výšky toků, byly zhotoveny digitální povodňové plány.

Ve středu 1.10.2014 byl zahájen zkušební provoz našeho místního rozhlasu. Obecní rozhlas (jakožto jeden z výstupů projektu) byl pořízen v rámci projektu "Varovný protipovodňový systém pro Svazek obcí Novoborska", kterého jsme se aktivně účastnili.

Na tento projekt byly čerpány dotační prostředky ze SFŽP (Státní fond životního prostředí) a FS (Fond soudržnosti). Vlastní podíl naší obce byl ve výši 10% a představoval částku 98.250,05 Kč.

Až tedy uslyšíte tuto znělku, znamená to, že pro Vás máme ty nejžhavější novinky a události, které se budou konat.

Závěrem máme jedno velké přání, a to takové, aby se vyhlašování povodňových stavů, kvůli kterým byl tento rozhlas především pořízen, naší obci vyhýbalo co nejdéle.

Celkové náklady: 

  • 1 000 000 Kč

Datum vložení: 1. 10. 2014 0:00
Datum poslední aktualizace: 8. 8. 2022 19:13
Autor: Správce Webu