Menu

Svazek obcí Novoborska

SO Novoborsko

Základním impulsem k vytvoření svazku obcí byla iniciativa zastupitelstev obcí v okolí Nového Boru, vycházející z potřeby společně řešit problémy rozvoje spolu sousedících měst a obcí, které svým rozsahem, finanční náročností, odbornými požadavky a všeobecným významem překračují rámec jedné i více obcí. Prioritním prostředkem řešení rozvoje je aktivní využívání evropských, přeshraničních národních a krajských rozvojových programů.

V rámci České republiky se mikroregion Novoborska nachází v severním výběžku okresu Česká Lípa, z podstatné části na území Lužických hor, když svou severní hranicí sousedí se Spolkovou republikou Německo – Svobodnou spolkovou zemí Sasko. Jediným sousedním okresem je Děčín.

Dnešními členy svazku jsou:

1. obce:

 • Chotovice
 • Krompach
 • Kunratice u Cvikova
 • Mařenice
 • Nový Oldřichov
 • Okrouhlá
 • Polevsko
 • Prysk
 • Radvanec
 • Skalice u České Lípy
 • Sloup v Čechách
 • Slunečná
 • Svojkov
 • Svor

2. města:

 • Česká Lípa
 • Cvikov
 • Kamenický Šenov
 • Nový Bor