Menu

Komise pro ekonomickou činnost obce

Hlavní náplní komise pro hospodářskou činnost obce Prysk je koordinace, řízení a dohled nad činností následujících oblastí souvisejících s ekonomickou činností obce:

Vodní hospodářství

V rámci této oblasti bude komise dohlížet na samotný chod a fungování provozu vodovodu pro veřejnou potřebu v majetku obce a plánovat jeho další údržbu a rozvoj. Komise dohlíží na případné investice a pravidelnou údržbu vodovodu.
Nedílnou součástí tohoto okruhu je sledování výrobních nákladů s porovnáním zisku a následné kalkulace.

Stálé obsazení komise: předseda komise, starosta, vodní hospodář.

Lesní hospodářství

Náplní činnosti této oblasti je spolupráce s lesním hospodářem a koordinace plánovaných činnosti v lesním hospodářství v návaznosti na chod obce.
Lesní hospodář bude předkládat prostřednictvím této komise zastupitelstvu veškeré požadavky nutné k efektivnímu chodu toho odvětví a návrhy týkající se prodeje tohoto majetku obce včetně návrhů ocenění a způsobu prodeje.

Stálé obsazení komise: předseda komise, starosta, předseda finančního výboru, lesní hospodář.

Výstavba, údržba, rozvoj

Náplní této oblasti je spolupráce s komisí pro výstavbu obce a společné plánování a dohled na stavebními pracemi souvisejícími s ekonomickou činností obce a s plynulým chodem vodního hospodářství.

Stálé obsazení komise: předseda komise, starosta, předseda finančního výboru, předseda stavební komise, popř. vodní či lesní hospodář.

Hostinská činnost obce

V této oblasti komise dohlíží na provoz hostinských zařízení obce (kiosek u požární nádrže, kiosek u fotbalového hřiště, zařízení sálu v budově OÚ, ...). Komise spolupracuje při činnosti a provozu těchto zařízení.

Hospodářská komise se bude scházet na základě momentálních potřeb obce či zúčastněných stran jednotlivých oblastí komise.

Stálé obsazení komise: předseda komise, starosta, předseda finančního výboru, předseda stavební komise, popř. pracovník kiosku.

Jednotlivé okruhy hospodářské komise se budou scházet na základě momentálních potřeb obce či zúčastněných stran jednotlivých oblastí komise.

Složení komise:

předseda:  Jeroným Drvota