Menu

Komise pro stavební činnosti obce

Pracovní náplní komise pro výstavbu obce Prysk je:

  1. Příprava investičních akcí v obci a kontrola jejich realizací ve spolupráci s komisí pro hospodářskou činnost – kontrolní dny, výběr firem, příprava projektů, kontrola financování projektů (bude probíhat ve spolupráci s finančním výborem a komisí pro hospodářskou činnost).
  2. Kontrola stavu drobných komunikací v majetku obce a vypracování plánu oprav.
  3. Práce na vytipování a přípravě parcel k zástavbě RD.
  4. Průběžná kontrola budov a zařízení v majetku obce – návrhy nutných oprav a úprav.
  5. Spolupráce s komisí pro hospodářskou činnost na údržbě a rozšiřování vodovodního řadu.
  6. Podněty, nápady, připomínky k chodu a vzhledu obce.


Složení komise:

předseda: Horymír Šemík