Menu

Komise pro sociální záležitosti obce

Pracovní náplní sociální komise obce Prysk je:

  1. Shromažďovat požadavky občanů v sociální oblasti, zpracovávat je a řešit je ve spolupráci s OÚ Prysk.
  2. Na základě podnětů ze ZŠ a MŠ Prysk řešit případné problémy v sociální oblasti (týrání dětí, zanedbání péče ...).
  3. Spolupracovat s Klubem seniorů.
  4. Evidovat významná životní jubilea občanů obce a zajišťovat věcné dary a blahopřání.

Složení komise:

předseda komise: Kamila Knechtelová