Menu

Komise pro životní prostředí

Pracovní náplní komise pro životní prostředí obce Prysk je:

  1. Pečovat o zeleň a životní prostředí v obci. Zapojit obec opět do grantových programů v rámci ŽP.
  2. Spolupracovat s OÚ Prysk při úpravách veřejných prostranství.
  3. Monitorovat společně s lesním hospodářem stav obecních lesů a případně navrhovat potřebná opatření.
  4. Kontrolovat údržbu koryta vodních toků na katastru obce a především u Pryského potoka navrhovat potřebné úpravy.
  5. U realizovaných projektů výrazně zasahujících do životního prostředí zajišťovat potřebné odborné informace.
  6. Organizovat likvidaci černých skládek a dalších ekologických zátěží v obci.
  7. Spolupracovat s OÚ Prysk při řešení požadavků, stížností a žádostí občanů týkajících se životního prostředí.
  8. Kontrolovat dle možností podnikatelské subjekty, které nejvíce zatěžují životní prostředí v obci a blízkém okolí (Preciosa a.s., papírna, ...).

Složení komise:

předseda: Ing. Radek Timoftej