Menu

Komise pro sport, sportovní kluby a spolky

Pracovní náplní komise pro sport, sportovní kluby a spolky obce Prysk je:

 1. Spolupráce se sportovními kluby a ostatními spolky, podpora a organizování jejich činnosti.
 2. Podpora a organizace činnosti spolků a oddílů pro práci s mládeží a dětmi.
 3. Zajišťování organizace akcí pořádaných obcí Prysk ve spolupráci s obcí.
 4. Spolu s komisí pro společenský život a školství, spolupracovat se ZŠ a MŠ Prysk při společně pořádaných akcích.
 5. Podílet se na sestavování čtvrtletního kalendáře kulturních, společenských a sportovních akcí ve spolupráci se všemi spolky a sdruženími, které působí v obci Prysk.
 6. Účastnit se kontrol hospodaření klubů a spolků prováděných kontrolním výborem.
 7. Zajišťování organizace akcí pořádaných obcí Prysk.
 8. Ve spolupráci se školskou komisí, spolupracovat se ZŠ a MŠ Prysk při sportovních a společných akcích.
 9. Ve spolupráci s OÚ Prysk zajišťovat distribuci informačních letáků a plakátů.
 10. Ve spolupráci s OÚ Prysk zajišťovat tisk zpráv o akcích v regionálním tisku.
 11. Spolupracovat při tvorbě místního čtvrtletníku Pryskoviny.

Složení komise:

předseda komise: Roman Mach