Menu

Komise pro společenský život a školství

Pracovní náplní kulturní komise obce Prysk je:

 1. Sestavování čtvrtletního kalendáře kulturních, společenských a sportovních akcí ve spolupráci se všemi spolky a sdruženími, které působí v obci Prysk.
 2. Zajišťování organizace akcí pořádaných obcí Prysk.
 3. Zajišťování provozu obecní knihovny.
 4. Ve spolupráci s OÚ Prysk zajišťovat distribuci informačních letáků a plakátů.
 5. Ve spolupráci s OÚ Prysk zajišťovat tisk zpráv o akcích v regionálním tisku.
 6. Spolupracovat při tvorbě místního čtvrtletníku Pryskoviny.
 7. Podílet se na tvorbě rozpočtu ZŠ a MŠ Prysk a požadavky školy tlumočit při projednávání v zastupitelstvu obce popř. hospodářské komise.
 8. Spolupracovat se ZŠ a MŠ Prysk při realizaci investičních akcí a společných projektů.
 9. Spolu se školskou komisí, spolupracovat se ZŠ a MŠ Prysk při společně pořádaných akcích.
 10. Podílet se na tvorbě místního čtvrtletníku Pryskoviny a informovat o dění v ZŠ a MŠ Prysk.
 11. Účastnit se kontrol hospodaření školy prováděných kontrolním výborem.

Složení komise:

předseda: Kamila Knechtelová